fbpx
curs-administrator-condominii

Administrator Condominii

Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor le impune administratorilor de bloc aflați acum în funcție să își procure, până în ianuarie 2021, atestate profesionale pentru certificarea ca administrator de condominii.

Persoana desemnată ca administrator de condominii reprezintă interesele particulare și colective ale unui condominiu, cu asumarea răspunderilor ce derivă din aceasta, administrează condominiul, propune și supraveghează lucrări având ca scop conservarea și întreținerea acestuia.

Competențe dobândite

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la administrarea condominiilor;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă;
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la serviciile comunitare de utilități publice;
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la asigurarea calității în construcții și autorizarea lucrărilor în construcții;
 • Aplicarea prevederilor legale generale referitoare la apărare împotriva incendiilor;
 • Întocmirea documentelor contabile de bază (facturi, chitanțe, ordine de plată, registru de casă, jurnal de bancă, etc.);
 • Bazele contabilității primare, emitere facturi, efectuare plăți;
 • Elaborarea documentelor de gestiune;
 • Operare documentele contabile primare de bază în softuri dedicate și în Excel sau echivalent;
 • Aplicarea procedurilor de arhivare fizică și electronică.
Image

Certificare

Absolvenţii cursului primesc Certificat de Calificare profesională, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale şi Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional. Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

Condiții de înscriere

 • Carte de identitate;
 • Certificat de naștere;
 • Certificat de căsătorie (unde este cazul);
 • Diplomă de studii- minim 10 clase.

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN:

• BACĂU • SUCEAVA •
ONEȘTI • COMĂNEȘTI •

INFO ÎNSCRIERE

 • Cursurile încep în orice perioadă a anului, în momentul în care se completează o grupă de cel puțin 10 persoane
 • Înscrierea devine efectivă numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii
 • Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 100 de lei, sumă ce se scade din valoarea totală a cursului.
 • Achitarea integrală a taxei de curs și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire.
Centrul de Formare Bacău
Olga Cornea
0787.680.884 / 0234.544.932
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Olga Cornea Responsabil Informații
Centrul de Formare Onești
Laura Bădiță
0754.949.622 / 0234.317.908
str: General Radu Rosetti, 9 - Onești
Laura Bădiță Responsabil Informații
Centrul de Formare Comănești
Cristian Bocancea
0787.230.181 
str. Tudor Vladimirescu, 7 - Comănești
Cristian Bocancea Responsabil Informații
© 2024 APIEB -Asociația Pentru Promovarea Învățământului European. Toate Drepturile Rezervate.