fbpx
curs-responsabil-protectia-datelor-personal

RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul General privind Protecția Datelor (”GDPR”) impune un set unic de reguli, direct aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene și, prin urmare și în România, înlocuind prevederile cuprinse în Directiva 95/46/CE. Ca urmare a aplicării directe a GDPR, anumite organizații vor fi obligate să desemneze o persoană ca Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal. Acesta va fi desemnat atât în cadrul organizațiilor din sectorul public, cât și a celor din sectorul privat.

Competențe dobândite

 • Informarea organizației și a persoanelor vizate cu privire la drepturile și obligațiile lor în baza legislației privind GDPR;
 • Monitorizarea modalității în care organizația respectă legislația privind protecția datelor cu caracter personal și standardele specifice lacare organizația a aderat;
 • Emiterea de recomandări și oferirea asistenței de specialitate organizației cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației privind GDPR;
 • Asigurarea și gestionarea registrului de evidență al prelucrării datelor cu caracter personal;
 • Gestionarea și coordanarea resurselor umane, financiare, tehnice necesare realizării sarcinilor și activităților specifice domeniului protecției datelor cu caracter personal;
 • Analizarea și evaluarea riscurilor de prelucrare adatelor cu caracter personal.
Image

Certificare

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Calificare de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.
Certificatul va fi insoțit de un supliment descriptiv în care vor fi mentionate competenţele dobandite în urma participarii la curs.

Condiții de înscriere

 • Carte de identitate
 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Diplomă de studii- licență.

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN:

• BACĂU • SUCEAVA •
ONEȘTI • COMĂNEȘTI •

INFO ÎNSCRIERE

 • Cursurile încep în orice perioadă a anului, în momentul în care se completează o grupă de cel puțin 10 persoane
 • Înscrierea devine efectivă numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii
 • Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 200 de lei, sumă ce se scade din valoarea totală a cursului.
 • Achitarea integrală a taxei de curs și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire.
Centrul de Formare Bacău
Olga Cornea
0787.680.884 / 0234.544.932
str: Mihai Eminescu, 33 - Bacău
Olga Cornea Responsabil Informații
Centrul de Formare Onești
Laura Bădiță
0754.949.622 / 0234.317.908
str: General Radu Rosetti, 9 - Onești
Laura Bădiță Responsabil Informații
Centrul de Formare Comănești
Cristian Bocancea
0787.230.181 
str. Tudor Vladimirescu, 7 - Comănești
Cristian Bocancea Responsabil Informații
© 2024 APIEB -Asociația Pentru Promovarea Învățământului European. Toate Drepturile Rezervate.