Evaluator proiecte

Categorie: Cursuri Publicat: 09 June 2017
Scris de Admin Accesări: 457

Evaluator proiecte

Curs de perfecționare

autorizat Ministerul Educaţiei Naționale

Cod COR 241263

 

În sens larg, evaluarea unui proiect este un complex de activităţi ce se adresează unui proiect definit ca o serie de activităţi relaţionate care sunt îndeplinite pentru a realiza obiective specifice într-o anumită perioadă de timp. Scopul evaluării este acela de a furniza date obiective pentru luarea deciziei în toate fazele iniţierii şi implementării proiectului. Informaţiile sunt colectate pentru a se putea stabili dacă proiectul se desfăşoară aşa cum a fost propus, planificat, dacă îşi atinge scopul şi obiectivele declarate, în conformitate cu limită de timp propusă şi resursele alocate. Rezultatele evaluării sunt folosite pentru a stabili dacă proiectul merită să continue sau sunt necesare modificări.

Evaluarea proiectului se desfăşoară pe întreg ciclul de proiect prin evaluarea propunerilor de proiect în cadrul iniţierii proiectului, prin evaluarea formativă în procesul de implementare şi prin evaluarea sumativă la finalizarea proiectului. Complexitatea proceselor de evaluare a proiectelor implică ocupaţii specifice diferenţiate pe tipuri de evaluare.

În conformitate cu cerinţele standardului ocupațional, cei ce desfăşoară ocupaţia de evaluator proiect sunt specialiştii consultanţi din domeniul economic, financiar, social, juridic şi cel tehnic de specialitate al investiţiilor, cu studii superioare şi nivel naţional de instruire 4, care au ca atribuţie principală examinarea relevanţei şi fezabilităţii propunerilor de proiect, pe baza unor proceduri şi instrumente specifice.

Ca ţară membră a Uniunii Europene, România are posibilitatea să acceseze importante fonduri prin programele de finanţare. Finanţarea este însă condiţionată de selecţia propunerilor de proiecte care sunt examinate în prealabil de evaluatorii de proiecte pe baza procedurilor stabilite, conform fiecărui program. Pentru programele europene procedurile sunt standardizate în “Ghidul Practic al procedurilor de contractare în contextul acţiunilor externe ale CE” (PRAG). În conformitate cu acest standard, evaluarea propunerilor de proiect trece printr-un număr de etape şi verificări începând de la conformitatea administrativă până la eligibilitatea solicitanţilor, a activităţilor şi/sau a costurilor, încheindu-se cu evaluarea tehnică şi financiară. Evaluarea propunerilor de proiect şi evaluatorii reprezintă componente ale reformei administrative şi economice, care presupune introducerea unor mecanisme şi raporturi noi între finanţator şi beneficiar, în lanţul coerent politică-programe-proiecte. Dezvoltarea activităţii de evaluator de proiect în România a fost iniţiată prin” Schema de asistenţă a investiţiilor” implementată în cadrul Programului PHARE în perioada 1993-1995. Din 1993 şi până în prezent această activitate s-a desfăşurat în România cu precădere pentru programele oferite de finanţatorii bilaterali sau multilaterali externi. Instrumentul de lucru al evaluatorului de proiect a fost şi a rămas grila de evaluare, care a căpătat particularităţile specifice finanţatorilor, tehnicile de evaluare fiind şi ele adaptate cerinţelor programelor desfăşurate. Evaluatorul de proiect a apărut ca o reacţie firească a nevoii generate de noile abordări ale reformei, în care, evaluarea ca proces joacă un rol cheie, atât în ceea ce priveşte eficienţa şi eficacitatea alocării resurselor financiare, cât şi pentru îmbunătăţirea performanţelor şi rezultatelor unui program. Nevoia de evaluatori de proiect a apărut din ce în ce mai pregnantă odată cu implementarea politicii de coeziune prin fondurile structurale. Provocările apărute prin noua abordare a finanţării pe bază de proiecte, atât la nivel naţional cât şi european, impun realizarea în timp scurt a unui echilibru între cererea de evaluatori de proiect şi oferta în piaţă, prin formarea unui corp de specialişti care să îmbine experienţa profesională specifică fiecărui domeniu de activitate cu competenţele specifice evaluării. Prezentul standard ocupaţional adresează aceste competenţe pe baza unei cercetări largi în rândul specialiştilor evaluatori de proiect cu foarte bune referinţe în domeniu şi în temeiul studierii 3 unei baze documentare relevante, care acoperă întreg spectrul de programe de finanţare.

 

Unități de competență cheie:

Unitatea 1: Comunicare în limba oficială;

Unitatea 2: Comunicare în limbi străine;

Unitatea 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie;

Unitatea 4: Competenţe informatice;

Unitatea 5: Competenţa de a învăţa;

Unitatea 6: Competenţe sociale şi civice;

Unitatea 7: Competenţe antreprenoriale;

Unitatea 8: Competenţa de exprimare culturală.

Unităţi de competenţă generale:

Unitatea 1: Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

Unitatea 2: Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Unitatea 3: Aplicarea normelor de asigurare a securităţii informaţiilor

Unităţi de competenţă specifice:

Unitatea 1: Pregătirea personală pentru evaluare

Unitatea 2: Organizarea procesului de evaluare

Unitatea 3: Evaluarea propunerii de proiect

Unitatea 4: Validarea evaluării

Unitatea 5: Acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte

 

Condiții de înscriere: studii de masterat finalizate.

Durata cursului: 40 ore

Cursul se finalizează cu examen de absolvire. În urma promovării acestuia participanții obțin certificate de calificare emise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

 

Acte de înscriere

  • Copie CI / BI
  • Copie certificat de naştere
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Copia ultimului act de studii, cel puțin studii superioare

 

Înscrie-te acum!

Tel.: 0752918660, 0234544932, 0745599469 

E-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Completează aici formularul de înscriere