Bibliotecar

Categorie: Cursuri Publicat: 12 June 2017
Scris de Admin Accesări: 483

                 

BIBLIOTECAR

CURS DE PERFECȚIONARE AUTORIZAT A.N.C

COD COR: 262202

 

Bibliotecarul cu studii medii îndeplineşte activităţi legate de:

·         organizarea circulaţiei documentelor;

·          conservarea colecţiilor;

·          dezvoltarea colecţiilor;

·          evidenţa şi organizarea colecţiilor;

·          remedierea documentelor deteriorate.

Realizarea în condiţii optime a acestor activităţi este posibilă în contextul existenţei unor norme care trebuie respectate în practicarea ocupaţiei de bibliotecar.

·          o bună pregătire biblioteconomică şi o continuă activitate de perfecţionare profesională;

·          solide cunoştinţe de cultură generală;

·          cunoştinţe şi abilităţi de utilizare a calculatorului şi a sistemelor utilizate în biblioteci;

·          noţiuni generale de psihologie şi psihopedagogia lecturii;

·          cunoştinţe de marketing biblioteconomic;

·          solicitudine, calm, promptitudine, amabilitate şi tact în relaţiile cu utilizatorii;

·          abilitate, politeţe, fermitate şi eficienţă în relaţiile cu furnizorii;

·          noi abilităţi de formator şi comunicator în procesul dezvoltării personalităţii;

·          capacitatea de a menţine şi stimula un climat de colegialitate în contextul lucrului în echipă;

·          interesul de a aprecia randamentul activităţii sale în raport cu mijloacele de care dispune, pe de o parte şi, în funcţie de serviciile datorate utilizatorilor, pe de altă parte;

·          capacitatea de a aplica, transfera şi combină cunoştinţe şi deprinderi de muncă.

 

Unităţi de competenţă cheie:

Titlul unităţii 1: Comunicare în limba oficială

Titlul unităţii 2: Comunicare în limbi străine

Titlul unităţii 3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţe şi tehnologie

Titlul unităţii 4: Competenţe informatice

Titlul unităţii 5: Competenţa de a învăţa

Titlul unităţii 6: Competenţe sociale şi civice

Titlul unităţii 7: Competenţe antreprenoriale

Titlul unităţii 8: Competenţa de exprimare culturală 

Unităţi de competenţă generale:

 Titlul unităţii 1: Organizarea activităţii proprii

Titlul unităţii 2: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă

 Titlul unităţii 3: Aplicarea normelor de protecţie a mediului

Unităţi de competenţă specifice:

 Titlul unităţii 1: Gestionarea informatizată a documentelor din biblioteci

 Titlul unităţii 2: Administrarea documentelor specifice activităţii din biblioteci

 Titlul unităţii 3: Dezvoltarea colecţiilor de documente

 Titlul unităţii 4: Realizarea evidenţei documentelor neperiodice

 Titlul unităţii 5: Realizarea evidenţei documentelor periodice

 Titlul unităţii 6: Prelucrarea colecţiilor de documente

 Titlul unităţii 7: Conservarea preventivă a colecţiilor de documente

 Titlul unităţii 8: Comunicarea colecţiilor de documente

 Titlul unităţii 9: Regăsirea informaţiilor

 Titlul unităţii 10: Îndrumarea metodologică a personalului din structurile teritoriale

 Titlul unităţii 11: Gestionarea relaţiilor cu beneficiarii

Diplome:

La absolvirea cursului se obţine un certificat pentru specializarea BIBLIOTECAR eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Muncii și Justiției Sociale.

 

Acte de înscriere curs

  • copie CI / BI;
  • copie certificat de naştere;
  • copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • copia ultimului act de studii, cel puțin studii minime obligatorii sau adeverință pentru finalizarea a 12 clase,

 

Înscrie-te acum!

Tel.: 0752918660, 0234544932, 0745599469 

E-mail:  Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Completează aici formularul de înscriere