Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European Bacău (A.P.I.EU), reprezentată de lector univ.dr. Lăcrămioara Mocanu, în calitate de preşedinte, s-a format din dorinţa de a oferi posibilitatea de creştere profesională prin adaptarea individului la cerinţele unei vieţi concurenţiale şi dezvoltarea acestuia atât la nivel profesional cât şi personal. Echipa pluridisciplinară de specialişti permite creionarea unei perspective integratoare asupra formării profesionale.


 

Contactaţi-ne!          Formular de înscriere cursuri

Despre noi

Categorie: Cursuri Publicat: 23 September 2013
Accesări: 2598

      Într-o societate de consum, cu un caracter concurenţial pronunţat, nevoia de profesionalism, competitivitate, perseverenţă şi capacitate de identificare a oportunităţilor a devenit tot mai acută, aceasta reprezentând „reţetă “de succes în atingerea standardelor de calitate vizate. Dezvoltarea abilităţilor de exprimare a necesităţilor şi de evidenţiere a potenţialului reprezintă instrumente indispensabile creşterii calitative a activităţilor profesionale.

      Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European, Bacău (A.P.I.EU), reprezentată de lector univ. Dr. Lăcrămioara Mocanu, în calitate de preşedinte, s-a format din dorinţa de a oferi posibilitatea de creştere profesională prin adaptarea individului la cerinţele unei vieţi concurenţiale şi dezvoltarea acestuia atât la nivel profesional, cât şi personal. Echipa pluridisciplinară de specialişti implicaţi în Asociaţia pentru Promovarea Învăţământului European, Bacău permite creionarea unei viziuni holistice asupra diferitelor fenomene cu impact la nivelul maselor.

     Din noiembrie 2007, momentul în care ne-am lansat, am derulat numeroase programe de formare, proiecte de grant ce au vizat îmbunătăţirea relaţiilor dintre cetăţeni şi autorităţi, conştientizarea pericolului prezentat de agresivitatea manifestate în mediul şcolar, urmărind în acest fel diminuarea acestui fenomen social indezirabil. Dorinţa de creştere a calităţii învăţământului la nivelul Municipiului Bacău a fost atinsă prin numeroasele studii şi publicaţii ce au drept rol schimbarea opticii şi a atitudinii cetăţenilor şi/sau specialiştilor din domeniul psihosocial asupra relaţiilor interumane. Programele propuse de noi respectă deviza SMART, bazându-se pe experienţe autentice extrase din realitatea cotidiană, nu se concentrează numai pe aspecte teoretice, ci şi pe dezvoltarea de abilităţi pe care participanţii să le folosească imediat ce revin la activitatea curentă; jocul de rol, focus grup, simularea situaţiilor şi lucrul pe cazuri concrete reprezintă doar câteva din instrumentele de practică folosite de către lectorii noştri.

      La fiecare din stadiile cursului, formatorii vor implica activ cursanţii în derularea programului, se va face mereu apel la exemple concrete care or fi supuse unei analize amănunţite. Cursanţii, în acest mod, vor identifica influenţa diferenţelor valorice ale procesului comunicativ, îşi vor identifica propriul stil de învăţare, îşi vor exersa abilităţile de a adresa întrebări, îşi vor perfecţiona tehnicile de susţine o prezentare şi abilităţile de a primi şi oferi feed-back comportamental. În acest mod, cursanţii vor dispune de suficiente resurse pentru a desfăşura eficient o sesiune de training şi de evaluare a acesteia. Principiile de bază ale programelor sunt Interactivitate, Adaptabilitate şi Aplicabilitate practică

      Calitatea individului ţine de plasticitatea şi transparenţa inter-relaţiilor (colaborărilor) ceea ce îi permite să-şi dezvolte creativitatea spre o intervenţie eficientă. Un viitor mai bun printr-o pregătire individuală şi profesională la calitate europeană.

        Pregătește-te pentru necunoscutul de mâine!